lunes, 10 de junio de 2013

Avaluació assignatura


En quant la meva valoració he de dir que cadascuna de les activitats tot i dur feina a fer, dur un rerefons d’autoreflexió important, tant a nivell personal, a partir de lectures, pràctiques realitzades als centres, i projectes de millora.

Personalment, poques vegades atur a pensar o reflexionar sobre el dia,  sobre les meves actuacions, les situacions viscudes, el meu comportament davant diferents moments, etc. Ara puc dir, que som més crítica amb mi mateixa durant el dia i sobre tot de la meva actuació davant els infants ja que, és molt important en la nostra professió.

Considero per altre banda, que hi ha activitats que m’han estat difícils de seguir ja que, per videoconferència dificulta el feetback entre mestres i alumnes. Hi hagut moments de no entendre molt bé les indicacions i informacions sobre les activitats de la carpeta i del bloc. Tot i això, el cronograma ha clarificat bastant els dubtes i seguir el ritme de les activitats. Estic contenta d'haver fet aquesta assignatura ja que, com he dit abans dona l’oportunitat de reflexionar i poder ser crítica amb mi mateixa i amb els altres de manera constructiva. Per això, gràcies. Fins aviat!!


 Les competencies treballades en aquesta entrada són: 1.2 per què he reflexionat sobre el procés de l’assignatura i 2.1 per què he identificat el meus punts forts durant aquest procés.

No hay comentarios:

Publicar un comentario